Zarząd

Beata Czajkowska – Prezeska Fundacji

Olga Brzezińska – Członkini Zarządu

Ewa Bolińska-Gostkowska – Członkini Zarządu

Barbara Kęsek-Bardel – Członkini Zarządu

Dofinansowanie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z
Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Partnerzy