Bądźmy w kontakcie

Fundacja Sztuki Nowej ZNACZY SIĘ

ul. Kościuszki 37
30-105 Kraków

NIP 6772324013
REGON 120870142
KRS 0000324640

Beata Czajkowska – Prezeska Zarządu
czajkowska@znaczysie.pl
tel. +48 696 886 732

Zofia Hartman – promocja/media społecznościowe
zosiahart@gmail.com
tel. +48 662 233 850

Dofinansowanie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z
Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Partnerzy