2018

Ponownie jak w poprzednich edycjach projektu skoncentrowaliśmy działania dla wybranych
grup dzieci i młodzieży, które z powodów ekonomicznych i społecznych (a także
geograficznych – dzielnice daleko od centrum, zamieszkanie w małych miejscowościach woj.
małopolskiego) mają utrudniony dostęp do kultury. Zaproponowane rozwiązania w ramach
projektu "Jestem kulturalny, jestem kulturalna 5 ed." przyczyniły się do włączenia odbiorców
w proces twórczy realizowanych działań, powodując tym samym silniejsze związanie
młodych ludzi z pozytywnymi aspektami tworzenia kultury literackiej i obszaru sztuk
wizualnych.
POZNAJĘ SZTUKĘ, TWORZĘ SZTUKĘ – interaktywne warsztaty twórcze dla dzieci z klas 1-3
Secesja
Asamblaż
Art brut
Horror vacui
Abstrakcja geometryczna
Urbanistyka
Animalizm
Dizajn
Minimalizm
Happening – wykonujemy dużą ilość papierowych figurek św. Mikołaja metodą origami, które
później ozdabiamy i dekorujemy nimi najbliższe otoczenie.
ZAJĘCIA DLA MŁODZIEŻY
1. „Bohater-wzór osobowy – ikona – idol” (Bielsko-Biała)
2. „Pod tym znakiem zwyciężysz” – warsztaty haraldyki i weksykologii (Kraków)
3. „Zaczęło się w Podgórzu” wycieczka miejska oraz gra miejska z okazji Odzyskania
Niepodległości (Podgórze, Kraków)
4. „Zagórzańskie szlaki” – zapomniany świat W. Orkana (Mszana Dolna)
5. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Oddział w Podgórzu – przygotowanie informacji dla
dzieci i młodzieży wraz z oprowadzaniem po ekspozycji muzeum
W liczbach: 34 wydarzenia, 84 godziny warsztatów, 1 gra miejska, 458 uczestników
Zespół: Joanna Róg-Ociepka, Tomasz Macios, Marta Korycka, Anna Kwiatkowska, Karolina
Oczkowska

Dofinansowanie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z
Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Partnerzy