2015

W 2. edycji projektu z zakresu edukacji kulturalnej JESTEM KULTURALNY, JESTEM KULTURALNA (2015) osiągnięty został zakładany cel, którym była nauka oraz utrwalenie podstawowych wartości oraz narzędzi związanych z kulturą, jej odbiorem i tworzeniem.
Działania projektu zapraszały dzieci i młodzież z Krakowa i Małopolski do uczestnictwa w kulturze. Udział w warsztatach plastycznych i literackich, spotkaniach z twórcami, akcjach street­artowych i konkursie literackim kształtowały zarówno ich wrażliwość, jak i
świadomość estetyczną oraz wizualną dzieci.
Specyfika zaproponowanych w ramach projektu rozwiązań polegała na włączeniu odbiorców w proces twórczy związany z realizacją zaproponowanych akcji, a tym samym silniejsze związanie młodych ludzi z pozytywnymi aspektami tworzenia kultury literackiej i obszaru sztuk wizualnych.
W liczbach: 78 wydarzeń, 258 godzin warsztatów, 1 konkurs, 3 wycieczki miejskie, 882 uczestników. Zespół: Joanna Róg-Ociepka, Tomasz Macios, Katarzyna Olbrycht, Agnieszka Czyż

Dofinansowanie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z
Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Partnerzy